Przesyłanie danych za pomocą aplikacji Xperia Transfer 2 (z systemu Android/iOS)

Za pomocą aplikacji Xperia Transfer 2 można przesyłać dane, takie jak muzyka, zdjęcia, nagrania wideo, kontakty, ustawienia urządzenia, harmonogramy, historię połączeń, wiadomości SMS/MMS itd.

Dane można przesyłać, podłączając urządzenie (urządzenie docelowe) do innego urządzenia (urządzenie źródłowe) za pośrednictwem przewodu USB. Aby przesłać pliki z urządzenia iOS, należy użyć adaptera USB OTG oraz przewodu USB. Można także nawiązywać połączenie między urządzeniami przy użyciu sieci Wi-Fi.


(A): Adapter USB OTG (używaj adaptera USB OTG do przesyłania plików z urządzenia iOS.)

Obraz przedstawiający podłączanie urządzeń przy użyciu przewodu USB

  1. Na posiadanym urządzeniu (urządzenie docelowe) otwórz aplikację Xperia Transfer 2.
    Aby przesłać dane z urządzenia z systemem operacyjnym Android, pobierz i otwórz aplikację Xperia Transfer 2 na drugim urządzeniu (urządzenie źródłowe).
  2. Nawiąż połączenie i prześlij pliki, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.