Ikony powiadomień

(Ikona Nowa wiadomość SMS)

(Ikona bieżącego połączenia)

(Ikona nieodebranego połączenia)

(Ikona połączenia zawieszonego)

(Ikona przekierowania połączenia) Przekierowywanie połączeń jest włączone

(Ikona pobierania danych)

(Ikona przekazywania danych)

(Ikona konfiguracji oprogramowania) Dostępna jest podstawowa konfiguracja urządzenia

(Ikona instalacji najnowszego oprogramowania) Dostępna jest aktualizacja oprogramowania

(Ikona aktualizacji systemu) Dostępne są aktualizacje systemu

(Ikona pobierania aktualizacji systemu)

(Ikona instalacji pobranej aktualizacji systemu)

(Ikona Ochrona baterii)

(Ikona Wibracja dynamiczna)

(Ikona Więcej powiadomień) Więcej niewyświetlonych powiadomień

Uwaga

  • Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ta lista jest podana tylko w celach informacyjnych i może ulec zmianie bez powiadomienia.