Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

W tej części podano objaśnienia podstawowych działań z użyciem aparatu w trybie BASIC (Podstawowym).
 1. Uruchom aplikację Photo Pro.
  • Naciśnij klawisz aparatu do oporu.
  • Dotknij palcem ekranu blokady (Ikona aparatu) i przytrzymaj go w tym położeniu.
  • Stuknij (Ikona Photo Pro) z poziomu szuflady aplikacji.
  • Dwukrotnie naciśnij klawisz zasilania. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Uruchamianie aparatu], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.
 2. Przełącz tryb fotografowania na [BASIC] (Podstawowy).
 3. Stuknij (Przycisk przełączania między zdjęciami i nagraniami wideo), aby przełączać się między trybami zdjęć i wideo.
 4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki.
  Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, stuknij (Ikona aparatu).

Uwaga

 • Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne przy pewnych ustawieniach.

Wskazówka

 • Upewnij się, że obiektywy są czyste. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęcia.
 • Aby uniknąć rozmycia zdjęć lub gdy potrzeba więcej czasu na przygotowanie, można skorzystać z samowyzwalacza.
 • Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.
 • Można skanować kody QR.

Przycisk migawki

Sposób używania przycisku migawki zależy od trybu robienia zdjęć i włączonych funkcji.

 • (Przycisk migawki): Robienie zdjęcia

 • (Przycisk rozpoczęcia nagrania wideo): Nagrywanie wideo/wznawianie nagrywania

 • (Przycisk wstrzymania nagrania wideo): Wstrzymywanie nagrania wideo

 • (Przycisk zatrzymania nagrania wideo): Zatrzymywanie nagrywania wideo

Wskazówka

 • Można zapobiec przypadkowemu uruchomieniu aplikacji Photo Pro po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza aparatu. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij [MENU] > [Uruchom przyc. migawki] > [Wyłącz].
 • Można ustawić, czy po uruchomieniu aplikacja Photo Pro ma być automatycznie przełączana do trybu BASIC (Podstawowego), czy do ostatnio wybranego trybu. Aby zmienić ustawienie w trybie BASIC (Podstawowym), stuknij [MENU] > [Tryb podczas uruchamiania] > [Zawsze używaj Tryb Podstawowy].