Skanowanie QR Code

Kody QR Code można skanować za pomocą aplikacji Photo Pro.
 1. Znajdź i stuknij (Ikona Photo Pro), a następnie przełącz tryb fotografowania na [BASIC] (Podstawowy).
 2. Skieruj aparat na kod QR Code, a następnie stuknij wyświetlane powiadomienie.
  Jeżeli powiadomienie się nie pojawi, przeciągnij w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie sprawdź powiadomienie.

Jak włączyć funkcję [Czytnik kodów QR Code]

 1. Znajdź i stuknij (Ikona Photo Pro), a następnie przełącz tryb fotografowania na [BASIC] (Podstawowy).
 2. Stuknij [MENU].
 3. Stuknij [Czytnik kodów QR Code] > [Włącz].
 4. Zamknij menu.

  Ustawienie zostanie zapisane.

Wskazówka

 • Aby wyświetlić powiadomienie QR Code na ekranie aplikacji Photo Pro, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia] > [Photography Pro] > [Powiadomienia] > [Czytnik kodów QR Code], a następnie stuknij przełącznik [Pokaż na ekranie], aby włączyć funkcję przy wybranej opcji [Domyślne].