Fotografowanie

 1. Uruchom aplikację Photo Pro.
  • Znajdź i stuknij (Ikona Photo Pro).
  • Naciśnij klawisz aparatu do oporu.
  • Dotknij palcem ekranu blokady (Ikona aparatu) i przytrzymaj go w tym położeniu.
  • Dwukrotnie naciśnij klawisz zasilania. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Uruchamianie aparatu], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.
 2. Wybierz tryb.
  • AUTO (Tryb automatyczny): Wartości nastaw ustalane są odpowiednio przez aplikację Photo Pro, dzięki czemu można z dobrym rezultatem robić zdjęcia dowolnego obiektu w dowolnych warunkach.
  • P (Program auto): Można robić zdjęcia z automatycznie regulowaną ekspozycją (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).
  • S (Priorytet szybkości migawki): Można robić zdjęcia szybko poruszających się obiektów itp. ręcznie zmieniając szybkość migawki. (Wartość czułości ISO jest ustawiana automatycznie.)
  • M (Ekspozycja ręczna): Można robić zdjęcia z odpowiednią szybkością migawki i wartością czułości ISO.
  • MR (Przywołanie pamięci): Można wcześniej zapisać często wykorzystywane tryby lub ustawienia i przywoływać je w trakcie robienia zdjęć. Wybierz [MR], a następnie stuknij [Ustaw], aby zastosować ustawienia wyświetlane w pozycji [Przywołaj ustaw. fotogr.].

  Obraz wyboru trybu fotografowania w przypadku korzystania z aplikacji Photo Pro

 3. Dostosuj ustawienia.
 4. Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.

  Obraz przedstawiający sposób trzymania urządzenia podczas rejestrowania obrazu przy użyciu aplikacji Photo Pro

 5. Naciśnij klawisz aparatu do oporu.

Uwaga

 • Na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro nie ma przycisku migawki, gdy tryb fotografowania jest ustawiony na tryby AUTO/P/S/M. Użyj klawisza aparatu na urządzeniu.