Magazyn danych

Można wybrać, czy zdjęcia i nagrania wideo mają być przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy też na karcie SD.

  1. Stuknij [MENU].
  2. Znajdź i stuknij [Magazyn danych], a następnie wybierz odpowiednią opcję.
  3. Zamknij menu.
    Ustawienie zostanie zapisane.