Rozpoznawanie sceny i warunków

W trybie BASIC (Podstawowym) i AUTO (Automatycznym) aparat wykrywa rodzaj sceny i warunki, np. jedzenie, portret, scenę nocną itp., i fotografuje z użyciem ustawień automatycznych.

Rozpoznawanie scenerii

Gdy aparat rozpozna pewne ujęcia, zostaną wyświetlone poniższe ikony i wskazówki.

Ikona Wskazówki
Kulinaria
Makro
Miękkie ujęcie
Dziecko
Portret pod światło
Pod światło
Nocny portret
Nocny widok
Słabe światło
Pejzaż
Reflektor
Dokument

Rozpoznawanie warunków

Gdy aparat rozpozna warunki, wyświetlone zostaną następujące ikony.

Ikona Warunki
Ruch
Spacerowanie
Statyw