Parowanie z pilotem zdalnego sterowania Bluetooth

Aplikacje Photo Pro i Video Pro można obsługiwać z poziomu urządzenia Xperia za pomocą pilota zdalnego sterowania Bluetooth lub uchwytu produkowanych przez firmę Sony (sprzedawane oddzielnie).

Szczegółowe informacje dotyczące zgodnych pilotów zdalnego sterowania i uchwytów można znaleźć w witrynie Sony dla danego obszaru lub uzyskać od sprzedawcy produktów Sony bądź w miejscowym autoryzowanym serwisie Sony.

Zapoznaj się również z instrukcją obsługi pilota zdalnego sterowania Bluetooth lub uchwytu.

 1. Na urządzeniu Xperia uruchom aplikację Photo Pro lub Video Pro.
 2. Na urządzeniu Xperia stuknij [MENU] (w przypadku Photo Pro) lub (Ikona ustawień) (w przypadku Video Pro).
 3. Na urządzeniu Xperia stuknij [Zdal. ster. Bluetooth], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.
 4. Na urządzeniu Xperia stuknij [Sparuj nowy kontroler].
 5. Na pilocie zdalnego sterowania Bluetooth przeprowadź parowanie.
  • GP-VPT2BT: Naciśnij i przez co najmniej 7 sekund przytrzymaj jednocześnie przycisk PHOTO i stronę T przycisku zoomu .
  • RMT-P1BT: Naciśnij i przez co najmniej 7 sekund przytrzymaj jednocześnie przycisk zwalniania migawki/REC oraz przycisk ostrości/zoomu (przycisk + lub przycisk -).

  Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania Bluetooth.

 6. Na urządzeniu Xperia postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Wybierz [Sparuj i połącz] i [SPARUJ] w powiadomieniach i oknach dialogowych wyświetlanych kilkakrotnie po wykryciu pilota zdalnego sterowania Bluetooth przez urządzenie Xperia. Nazwa pilota zdalnego sterowania Bluetooth może być wyświetlana jako adres Bluetooth (liczby i litery).

Uwaga

 • Po przywróceniu ustawień fabrycznych dane parowania również zostaną usunięte. Aby korzystać z pilota zdalnego sterowania Bluetooth, należy ponownie przeprowadzić parowanie.
 • W przypadku niestabilnego połączenia Bluetooth usuń wszelkie przeszkody, na przykład osoby lub metalowe przedmioty znajdujące się pomiędzy urządzeniem Xperia a sparowanym pilotem zdalnego sterowania Bluetooth.
 • Jeżeli funkcja ta nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższymi uwagami, a następnie spróbuj ponownie sparować urządzenia.
  • Sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania Bluetooth nie jest połączony z innymi urządzeniami.
  • Sprawdź, czy nie obsługujesz urządzenia Xperia przy użyciu innego pilota zdalnego sterowania Bluetooth.
  • Sprawdź, czy tryb samolotowy urządzenia Xperia jest wyłączony.
  • Sprawdź, czy funkcja Bluetooth urządzenia Xperia jest włączona.
  • Usuń parowanie pilota zdalnego sterowania Bluetooth.

Wskazówka

 • Po sparowaniu z pilotem zdalnego sterowania Bluetooth można obsługiwać zarówno aplikację Photo Pro jak i Video Pro.
 • Włącz lub wyłącz funkcję [Zdal. ster. Bluetooth] indywidualnie dla aplikacji Photo Pro i Video Pro.
 • Aby zmienić nazwę sparowanego pilota zdalnego sterowania Bluetooth, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia], stuknij (Ikona ustawień) obok nazwy sparowanego pilota zdalnego sterowania Bluetooth, a następnie stuknij (Ikona edycji).

Jak korzystać z trybu obciążenia aparatu

W ramach środków zapobiegawczych może dojść do ograniczenia pewnych funkcji urządzenia w przypadku jego intensywnego użytkowania. Włączenie trybu obciążenia aparatu pozwala utrzymać wysoką wydajność przez dłuższy czas.

 1. Stuknij [MENU] (w przypadku Photo Pro) lub (Ikona ustawień) (w przypadku Video Pro).

 2. Stuknij [Zdal. ster. Bluetooth] > [Tryb obciążenia aparatu], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć tę funkcję.

Ikony stanu połączenia z pilotem zdalnego sterowania Bluetooth

W trakcie korzystania z aplikacji Photo Pro lub Video Pro można sprawdzić stan połączenia z pilotem zdalnego sterowania Bluetooth w wizjerze, gdy włączona jest funkcja [Zdal. ster. Bluetooth].

 • (Ikona połączenia z pilotem zdalnego sterowania Bluetooth): Obsługa z poziomu pilota zdalnego sterowania Bluetooth jest włączona.

 • (Ikona rozłączenia z pilotem zdalnego sterowania Bluetooth): Obsługa z poziomu pilota zdalnego sterowania Bluetooth jest wyłączona.

 • (Ikona dostępności trybu obciążenia aparatu): Tryb obciążenia aparatu jest włączony i dostępny.

 • (Ikona niedostępności trybu obciążenia aparatu): Tryb obciążenia aparatu jest włączony, ale niedostępny, ponieważ do obsługi aplikacji Photo Pro i Video Pro nie jest używany pilot zdalnego sterowania Bluetooth.

Wskazówka

 • Połączenie Bluetooth jest aktywne tylko podczas korzystania z urządzenia Xperia za pomocą pilota zdalnego sterowania Bluetooth.

Jak usunąć parowanie pilota zdalnego sterowania Bluetooth

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia].

 2. W sekcji [Urządzenia połączone wcześniej], stuknij (Ikona ustawień) obok nazwy pilota zdalnego sterowania Bluetooth, którego parowanie chcesz usunąć.

 3. Stuknij [Zapomnij] > [Zapomnij urządzenie].

Obsługa pilota zdalnego sterowania Bluetooth

Można rejestrować obrazy i nagrywać wideo, naciskając przyciski na pilocie zdalnego sterowania Bluetooth. Więcej informacji na temat obsługi pilota zdalnego sterowania Bluetooth zawiera Przewodnik pomocniczy pilota zdalnego sterowania Bluetooth.

Wskazówka

 • Aby przełączyć obiektywy głównego aparatu, naciśnij przycisk C1 na pilocie zdalnego sterowania Bluetooth.