Używanie klawisza aparatu jako klawisza skrótu w Pomocniku gracza

Do klawisza aparatu można przypisać używane podczas gry operacje Pomocnika gracza. Ustawienie to można zmieniać indywidualnie dla każdej gry.
 1. Stuknij (Pływająca ikona) > (Ikona Ustawienia Pomocnika gracza) > [Sprzętowy przycisk skrótu] > [Naciśnięcie przycisku aparatu], a następnie wybierz odpowiednią opcję.
  • [Domyślne (ust. urządzenia)]: Zastosuj ustawienia urządzenia.
  • [Otw./zamk. Pomoc. gracza]: Otwieranie lub zamykanie menu Pomocnika gracza.
  • [Włącz/wyłącz optymalizację obszaru dotykowego]: Włączanie lub wyłączanie funkcji [Optymalizacja obszaru dot.].
  • [Szybki przełącznik ustawień wstępnych]: Szybkie przełączanie zaprogramowanych ustawień w pozycji [Ustawienia jakości obrazu] lub [Korektor graficzny audio] w sekcji [Obraz i dźwięk].

Uwaga

 • Funkcja [Optymalizacja obszaru dot.] jest dostępna, gdy w pozycji [Typ menu] ustawiono [Pasek rozwijany] i urządzenie działa w trybie pejzażowym. Jeśli po naciśnięciu klawisza aparatu pojawi się komunikat, należy sprawdzić opisy ustawień funkcji [Optymalizacja obszaru dot.].
 • Funkcja [Wyłącz klawisz aparatu] w sekcji [Ustawienia koncentracji] jest wyłączona, gdy do klawisza aparatu przypisana jest jakaś operacja w Pomocniku gracza.

Wskazówka

 • Aby zmienić ustawienie [Sprzętowy przycisk skrótu] dla wszystkich poprzednio dodanych gier, na ekranie głównym Pomocnika gracza stuknij (Ikona Ustawienia Pomocnika gracza) > [Domyślny sprzętowy przycisk skrótu] > [Naciśnięcie przycisku aparatu], a następnie wybierz opcję i stuknij [ZASTOSUJ].