Korzystanie z trybu podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlenie dwóch aplikacji w tym samym czasie, na przykład gdy chcesz równocześnie oglądać zdjęcia i wyświetlić Kalendarz.
 1. Stuknij (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

  Obraz przedstawiający pozycję przycisku przeglądu w dolnym obszarze po prawej stronie.

 2. Stuknij [Przełącznik trybu wielu okien].

  Obraz przedstawiający położenie przycisku przełącznika trybu wielu okien w dolnym obszarze po prawej stronie.

 3. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednie aplikacje, a następnie stuknij [Gotowe].

  Obraz przedstawiający miejsce muśnięcia palcem w celu wybrania aplikacji do podziału ekranu i położenie ikony Gotowe

Przegląd podziału ekranu

Obraz podziału ekranu i komponentów z ponumerowanymi poszczególnymi elementami. Górna połowa: 1. Ramka: 2. Ikona na ramce: 3. Dolna połowa: 4. Dolny obszar, od prawej do lewej: 5 do 7.

 1. Aplikacja 1
 2. Granica podziału ekranu — przeciągając ją, można zmienić rozmiar okien
 3. Ikona przełącznika trybu wielu okien – Stuknij (Ikona przełącznika trybu wielu okien), aby wybrać aplikacje. Przeciągnięcie krawędzi podzielonego ekranu spowoduje pojawienie się (Ikona przełącznika trybu wielu okien).
 4. Aplikacja 2
 5. Przycisk przeglądu — wybierz ostatnio używaną aplikację dla dolnego okna
 6. Przycisk ekranu głównego — umożliwia powrót do ekranu głównego
 7. Przycisk Wstecz — powrót do poprzedniego ekranu aplikacji lub zamknięcie aplikacji


Uwaga

 • Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podziału ekranu.

Jak zmieniać rozmiar okien podziału ekranu

 1. Przeciągnij granicę podziału ekranu znajdującą się na środku.

Jak wyjść z trybu podziału ekranu

 1. Przeciągnij granicę podziału ekranu w górę lub w dół ekranu.