Przywołanie pamięci (MR)

Pozwala wykonać fotografię z przywołanymi ustawieniami. Często używane kombinacje trybów i ustawień można zarejestrować poleceniem [Pamięć ustawień fotograficznych].
  1. Przełącz tryb fotografowania na [MR] (Przywołanie pamięci).
  2. Wybierz [Ustaw], aby zastosować przywołane ustawienia.
  3. Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.
  4. Naciśnij klawisz aparatu do oporu.