Video Pro Menu

Stuknij [Menu], aby otworzyć menu. Aby przełączyć strony, stuknij [1] lub [2]. Niektóre menu na stronie 2 można również zmieniać, stukając ikony u dołu wizjera.

Wskazówka

 • Stuknij parametry w kolorze pomarańczowym, aby zmienić ustawienia.
 • Niektóre opcje nie są dostępne w trybie Streaming mode.
 • Obiektyw

  Wybór obiektywu.

 • Przysłona

  Zmiana przysłony, gdy w pozycji [Obiektyw] ustawiono [24 mm].

 • HDR/SDR

  Wybierz format HDR lub SDR.

  Po wybraniu opcji [HDR (HLG/BT.2020)] wideo będzie nagrywane przy kombinacji krzywej gamma HLG i przestrzeni kolorów BT.2020.

  Po wybraniu opcji [SDR (BT.709)] wideo będzie nagrywane przy kombinacji standardowej krzywej gamma i przestrzeni kolorów BT.709.

 • FPS

  Regulacja szybkości klatek.

 • Format wideo

  Wybór formatu wideo.

 • Zwoln. tempo

  Włączanie lub wyłączanie nagrywania w zwolnionym tempie.

 • Znaczniki

  Aby wyświetlić znaczniki i wskazówki, ustaw w pozycji [Użyj znaczników] opcję [Włącz]. Można ustawić rodzaje znaczników i wskazówek do wyświetlania.

 • Oświetl. wideo

  Włączanie lub wyłączanie latarki.

 • Stabilizacja

  Włączanie lub wyłączanie stabilizacji nagrania wideo.

 • BB

  Regulacja balansu bieli. Aby dostosować balans bieli do wybranego białego obszaru, wybierz [Niestandard. 1], [Niestandard. 2] lub [Niestandard. 3], stuknij [Ustaw], trzymaj urządzenie w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił kadr w środku, po czym ponownie stuknij [Ustaw].

  Gdy w pozycji [Dostosuj ABGM] w menu Ustawienia jest ustawiona opcja [Włącz], balans bieli można regulować suwakami. Stuknij [Resetuj], aby zresetować wartości suwaka.

 • Wzmoc/ISO

  Regulacja czułości ISO lub wzmocnienia. Aby przełączyć wyświetlaną wartość pomiędzy czułością ISO a wzmocnieniem, stuknij (Ikona ustawień) > [Tryb ISO/wzmocnienia].

 • Migawka

  Ustaw [Auto], aby automatycznie regulować szybkość migawki w zależności od obiektu. Gdy szybkość migawki zostanie wyłączona stuknięciem przełącznika, szybkość migawki będzie dobierana zgodnie z wybraną szybkością klatek.

 • Poziom AE

  Zmiana wartości automatycznej regulacji ekspozycji.

 • Głośn. wejśc./Głośn. wyjśc.

  Zmiana poziomu dźwięku.

 • AF priorytet oczu/twarzy

  Wykrywanie twarzy lub oczu ludzi i zwierząt i ustawianie na nich ostrości.

  Funkcja [AF priorytet oczu/twarzy] nie jest dostępna, gdy w pozycji [FPS] ustawiono [119.88] lub w pozycji [Format wideo] ustawiono [3840x2160P], a w pozycji [FPS] ustawiono [59.94].