Monitor zewnętrzny Streaming mode

Aplikacja Monitor zewnętrzny obsługuje transmisję strumieniową na żywo przy użyciu protokołu RTMP.
 1. Uruchom aplikację Monitor zewnętrzny i podłącz urządzenie wideo.
 2. Stuknij (Ikona ustawień) > [Ustawienia trans. strum.].
  Jeśli nie są wyświetlane żadne menu ani ikony, stuknij dowolne miejsce na ekranie.
 3. Stuknij [Połącz z], a następnie wybierz metodę przesyłania strumieniowego RTMP.
  • [Niestandardowy adres RTMP]: Wybierz, aby przesyłać strumieniowo za pomocą protokołu RTMP, po czym ustaw [URL strumienia RTMP] oraz [Klucz strumienia RTMP].
  • [YouTube™]: Wybierz przesyłanie strumieniowe za pomocą YouTube, a następnie ustaw [Konto YouTube™] oraz [YouTube™ live event]. Aby utworzyć nowe zdarzenie, stuknij [Utwórz nowe wydarzenie].
 4. Stuknij [Tryb], a następnie wybierz [Streaming mode].
 5. Stuknij (Przycisk przesyłania strumieniowego), aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe.
  Aby zatrzymać przesyłanie strumieniowe, stuknij (Przycisk przesyłania strumieniowego).

Uwaga

 • W przypadku korzystania z aplikacji Monitor zewnętrzny należy przestrzegać warunków korzystania z usługi transmisji strumieniowej na żywo oraz wymagań dotyczących transmisji strumieniowej na żywo.
 • Zależnie od usługi transmisji strumieniowej na żywo warunki lub dane techniczne mogą się zmienić lub zostać uzupełnione bez uprzedzenia.
 • Jeżeli transmisja strumieniowa na żywo nie działa prawidłowo, spróbuj przełączyć typ sieci. Aby przełączyć typ sieci, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM], wybierz kartę SIM, stuknij [Preferowany typ sieci], a następnie wybierz typ sieci. Dostępne typy sieci zależą od twojej umowy.
 • Jeśli wybierzesz [YouTube™] w pozycji [Połącz z], miejsce docelowe przesyłania strumieniowego będzie jedynym kanałem powiązanym z twoim kontem Google. Jeżeli chcesz określić docelowe miejsce przesyłania strumieniowego w przypadku zarejestrowanych kilku kanałów, wybierz [Niestandardowy adres RTMP] w pozycji [Połącz z].

Wskazówka

 • Aby transmisja strumieniowa była bardziej stabilna, dostosuj ustawienia w kategorii [Wideo] zgodnie ze specyfikacjami usługi transmisji strumieniowej na żywo, pasma sieci i stanu sieci. Stuknij (Ikona ustawień) > [Ustawienia trans. strum.] > [Maksymalna rozdzielczość], [Liczba klatek na sekundę] lub [Jakość wideo], a następnie wybierz odpowiednią opcję. Opcje są następujące.
  Maksymalna rozdzielczość Liczba klatek na sekundę

  (kl./s)

  Jakość wideo (przepływność transmisji strumieniowej)
  Niska Średnia Wysoka
  3840 x 2160 60/50 20000 kbps 35500 kbps 51000 kbps
  30 lub mniej 13000 kbps 23500 kbps 34000 kbps
  1920 x 1080 60/50 4500 kbps 6750 kbps 9000 kbps
  30 lub mniej 3000 kbps 4500 kbps 6000 kbps
  1280 x 720 60/50 2250 kbps 4125 kbps 6000 kbps
  30 lub mniej 1500 kbps 2750 kbps 4000 kbps
 • Wartości rozdzielczości, szybkości klatek i jakości wideo wybrane w kategorii [Wideo] to wartości maksymalne w przypadku przesyłania strumieniowego. Jeśli wartości dla wejściowego sygnału wideo z podłączonego aparatu zewnętrznego są niższe niż ustawienia wybrane w kategorii [Wideo], obraz wideo będzie przesyłany strumieniowo przy ustawieniach z podłączonego aparatu zewnętrznego.
 • Przy małych szybkościach komunikacji, na przykład w przypadku transmisji strumieniowej w miejscach o niskiej jakości sygnału lub będąc w ruchu mogą występować zakłócenia obrazów wideo i dźwięku lub może dochodzić do ich zaniku. W takim przypadku poniższe ustawienia mogą poprawić stan obrazu i dźwięku.
  • Stuknij (Ikona ustawień) > [Ustawienia trans. strum.] > [Maksymalna rozdzielczość], a następnie wybierz [1280 x 720].
  • Stuknij (Ikona ustawień) > [Ustawienia trans. strum.] > [Jakość wideo], a następnie wybierz [Niska].

Monitor zewnętrzny Streaming mode – przegląd

Obraz przedstawiający, gdzie znajdują się poszczególne parametry na ekranie trybu Streaming mode Monitora zewnętrznego. Obszar górny: 1. Obszar prawy, od góry do dołu: 2 i 3. Obszar lewy: 4.

 1. Wskaźnik przesyłania strumieniowego/Czas przesyłania strumieniowego/Przepływność transmisji strumieniowej (wyświetlana tylko podczas przesyłania strumieniowego)
 2. Stuknij, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon.
 3. Stuknij, aby rozpocząć lub zakończyć przesyłanie strumieniowe.
 4. Stan sieci