Menu funkcji

Ustawienia, które można zmieniać, zależą od trybu fotografowania.

Obraz przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych ikon na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro w trybie AUTO/P/S/M. Górny wiersz, od lewej do prawej: 1 do 6. Dolny wiersz, od lewej do prawej: 7 do 12.

 1. Tryb pracy

  Zdjęcia pojedyncze

  Zdjęcia seryjne: dużo: Do momentu zwolnienia klawisza aparatu zdjęcia są wykonywane w trybie ciągłym. Szybkość wynosi maksymalnie 20 zdjęć na sekundę.

  Zdjęcia seryjne: mało: Do momentu zwolnienia klawisza aparatu zdjęcia są wykonywane w trybie ciągłym. Szybkość wynosi maksymalnie 10 zdjęć na sekundę.

  Samowyzwalacz: 3 s / Samowyzwalacz: 10 s

 2. Tryb ostrości

  Pojedynczy AF: Po naciśnięciu klawisza aparatu do połowy i ustawieniu ostrości na obiekcie ostrość pozostanie zablokowana do momentu zwolnienia klawisza aparatu. Używaj [Pojedynczy AF], gdy obiekt jest nieruchomy.

  Ciągły AF: Aparat ciągle ustawia ostrość, dopóki klawisz aparatu jest naciśnięty do połowy. Używaj [Ciągły AF], gdy obiekt znajduje się w ruchu.

  Ostrość ręczna: Ręczne ustawianie ostrości przy użyciu suwaka wyświetlanego pod menu funkcji. Jeżeli nie można uzyskać zamierzonej ostrości z użyciem autofokusu, należy skorzystać z ustawienia ostrości ręcznej.

 3. Obszar ostrości

  Szeroki: Automatyczne ustawianie ostrości dla całego ekranu.

  Środek: Automatyczne ustawianie ostrości na obiekcie w środku kadru.

 4. Wartość ekspozycji

  Ustawianie pokrętłem wartości ekspozycji w trybie priorytetu szybkości migawki (S) i w trybie ekspozycji ręcznej (M).

 5. Czułość ISO

  Automatyczne (AUTO) lub ręczne ustawianie czułości ISO. Czułość na światło wyrażana jest za pomocą wartości ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji) i ustawiana pokrętłem. Im wyższa wartość, tym wyższa czułość.

 6. Tryb pomiaru

  Wielopunktowy: Po podzieleniu całego obszaru na wiele podobszarów przeprowadzany jest pomiar światła i ustalana jest odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu (pomiar warunków ekspozycji).

  Centralny: Pomiar średniej jasności całego ekranu z uwydatnieniem jego środkowego obszaru (pomiar centralnie ważony).

  Punktowy: Pomiar jest przeprowadzany tylko wewnątrz okręgu pomiarowego.

 7. Tryb błysku

  Auto / Włącz lampę błyskową / Redukcja czerw. oczu / Wyłącz / Latarka

 8. Balans bieli

  Auto / Pochmurnie / Światło dziennie / Światło fluoresc. / Żarowe / W cieniu: Reguluje odcienie kolorów zgodnie z wybranym źródłem światła, które oświetla obiekt (zaprogramowany balans bieli). W celu precyzyjnej regulacji odcieni kolorów stuknij [Dost.], aby wyświetlić ekran precyzyjnej regulacji, po czym przesuń pomarańczową kropkę w odpowiednie miejsce. Po regulacji stuknij (Przycisk Zamknij).

  Niestandardowy 1 / Niestandardowy 2 / Niestandardowy 3: Zapamiętanie białej barwy podstawowej przy oświetleniu w danych warunkach fotografowania. Aby dostosować podstawowy biały kolor, wybierz jedną z opcji, stuknij [Zast.], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Obraz ekranu precyzyjnej regulacji odcieni kolorów, gdy używana jest aplikacja Photo Pro

 9. AF priorytet oczu/twarzy

  Włącz / Wyłącz

  Aparat wykrywa twarze lub oczy ludzi i zwierząt i automatycznie ustawia na nich ostrość.

 10. Format pliku

  RAW: Ten format plików nie jest przetwarzany cyfrowo. Wybierz ten format, aby przetwarzać obrazy na komputerze do zastosowań profesjonalnych.

  RAW i JPEG: Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym czasie. Wybierz tę opcję, gdy potrzebujesz dwóch rodzajów plików: JPEG do podglądu i RAW do edycji.

  JPEG: Obraz jest nagrywany w formacie JPEG.

 11. Proporcje (Rozmiar obrazu)

  Rozmiar obrazu jest wyświetlany zgodnie ze współczynnikiem proporcji.

  4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

 12. Optymalizator zakresu dynamicznego (DRO) / Auto HDR

  Optymalizator zakresu dynamicznego: Optymalizuje jasność i gradację przez analizę kontrastu między obiektem i tłem na podstawie pojedynczego obrazu.

  Auto HDR: Optymalizuje jasność i gradację przez nałożenie kilku obrazów zarejestrowanych przy różnych ekspozycjach.

Aby ponownie przypisać lub zmienić kolejność ustawień w menu funkcji

 1. Stuknij [MENU] > [Konfiguracja] > [Dostosowanie Menu funkcji].
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.