Poprawianie jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Spatial Sound

Korzystanie z funkcji 360 Spatial Sound sprawia, że dźwięk odtwarzany z jakichkolwiek stereofonicznych źródeł dźwięku, w tym serwisów transmisji strumieniowej, brzmi jak dźwięk przestrzenny. Aby korzystać z efektów, jakie oferuje ta funkcja, zaleca się korzystanie ze słuchawek.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku].
  2. Stuknij przełącznik [360 Spatial Sound], aby włączyć funkcję.
  3. Stuknij [360 Spatial Sound], aby uzyskać więcej opcji.

Uwaga

  • Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy używana jest aplikacja zgodna z funkcją 360 Spatial Sound.
  • Jeżeli włączona jest zarówno funkcja 360 Spatial Sound, jak i Dolby Atmos, tylko jedna z nich może działać, zależnie od wykorzystywanej aplikacji. Gdy używasz aplikacji muzycznej, pierwszeństwo ma funkcja 360 Spatial Sound.
  • Jakość dźwięku oryginalnego źródła dźwięku może mieć pierwszeństwo przed efektami oferowanymi przez funkcję 360 Spatial Sound, zależnie od odtwarzanego materiału.