Przesyłanie danych za pomocą komputera (z systemu Android)

Dużą ilość danych można przesłać do urządzenia (urządzenie docelowe) z innego urządzenia z systemem Android (urządzenie źródłowe) przy użyciu komputera.

  1. Połącz do komputera przewodem USB zarówno posiadane urządzenie (urządzenie docelowe), jak i drugie urządzenie (urządzenie źródłowe).
    Na urządzeniu przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB, a następnie stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.] > [Przesyłanie plików].
  2. Na komputerze wybierz pliki, które mają być przesłane z innego urządzenia, a następnie skopiuj je i wklej lub przeciągnij i upuść w odpowiednim miejscu na posiadanym urządzeniu.
    Gdy kopiujesz pliki z innego urządzenia do posiadanego urządzenia, upewnij się, że nazwy folderów są takie same na obu urządzeniach.

Uwaga

  • Zawsze używaj przewodu USB przeznaczonego dla danego modelu urządzenia Xperia i upewnij się, że jest on zupełnie suchy.