Sygnały audio

Można wybrać, czy aparat ma emitować dźwięki, np. odgłos migawki, dźwięki w momencie rozpoczynania i kończenia nagrania wideo czy serię sygnałów dźwiękowych przy odliczaniu w przypadku korzystania z samowyzwalacza.
  1. Stuknij [MENU].
  2. Znajdź i stuknij [Sygnały audio], a następnie wybierz odpowiednią opcję.
  3. Zamknij menu.
    Ustawienie zostanie zapisane.