Montaż — urządzenie z obsługą dwóch kart SIM

Opisywane urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM. Urządzenia z obsługą dwóch kart SIM umożliwiają korzystanie z dwóch kart nano SIM lub z karty nano SIM i karty pamięci.

Uwaga

  • Nawet po włożeniu dwóch kart SIM obsługujących technologię 5G można korzystać z technologii 5G tylko na karcie SIM ustawionej do transmisji danych. Nie można używać technologii 5G na dwóch kartach SIM jednocześnie.
  • Przed wyjęciem karty pamięci odłącz ją, aby zapobiec utracie danych. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna], a następnie stuknij (Ikona wysuwania) obok [Karta SD].

Rysunek przedstawiający wkładanie kart SIM i karty pamięci do gniazda. Prawa krawędź w widoku z tyłu: wkładanie głównej karty SIM do przedniej części uchwytu i karty pamięci lub drugiej karty SIM do tylnej części uchwytu.

Uwaga

  • Nie wycinaj i nie przycinaj karty SIM, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.
  1. Wyciągnij uchwyt karty SIM.
  2. Umieść prawidłowo główną kartę SIM w pozycji SIM1.
  3. Umieść prawidłowo drugą kartę SIM (SIM2) lub kartę pamięci w uchwycie z zachowaniem właściwej orientacji.
  4. Delikatnie wsuń uchwyt karty SIM do gniazda, aż wskoczy na swoje miejsce.