Nagrania wideo w zwolnionym tempie

Tryb wideo Zwolnione tempo pozwala wzbogacić nagrania wideo o niesamowite efekty. Efekt Zwolnione tempo jest dodawany po nagraniu wideo w normalnym tempie.

Uwaga

 • Podczas nagrywania wideo w zwolnionym tempie konieczne są dobre warunki oświetleniowe.


Dodawanie efektu zwolnionego tempa po nagraniu wideo

 1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij [Więcej] > (Ikona zwolnionego tempa).
 2. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.
 3. Stuknij (Przycisk zatrzymania nagrania wideo), aby zatrzymać nagrywanie.
 4. Stuknij miniaturę, aby otworzyć film.
 5. Przeciągnij uchwyty na osi czasu zwolnionego tempa do miejsca, w którym ma być widoczny efekt zwolnionego tempa.
  (A): Uchwyty
  (B): Oś czasu zwolnionego tempa
  (C): Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.

  Obraz przedstawiający ustawianie efektu zwolnionego tempa. Górna oś czasu, A i B. Prawa dolna część, C.