Uruchamianie aplikacji Video Pro

Video Pro to funkcja nagrywania wideo, która wyróżnia się mobilnością i elastycznością rejestrowania obrazów. Video Pro zapewnia większą elastyczność i precyzję przy nagrywaniu wideo w zależności od warunków otoczenia. Teraz możesz swobodnie utrwalić swoją twórczą wizję.

Włączenie trybu Streaming mode umożliwia transmisję strumieniową przy użyciu protokołu RTMP.

 1. Znajdź i stuknij (Ikona Video Pro).

Ekran aplikacji Video Pro Tryb nagrywania – przegląd

Obraz przedstawiający, gdzie znajdują się poszczególne parametry na ekranie trybu nagrywania aplikacji Video Pro. Obszar w lewym górnym rogu, od lewej do prawej: 1 do 5. Górna krawędź urządzenia: 3 i 8. Obszar po prawej stronie: 6 do 16. Obszar w lewym dolnym rogu, od prawej do lewej: 17 do 20.

Wskazówka

 • Stuknij parametry w kolorze pomarańczowym, aby zmienić ustawienia.
 1. Format wideo / Szybkość klatek / Ustawienie HDR/SDR

 2. Ikona pamięci danych/Pozostały czas nagrywania/Prefiks tytułu

  Nazwa pliku nagrania wideo to „Prefiks tytułu_Data_Godzina”.

  Aby zmienić prefiks tytułów, stuknij (Ikona ustawień) > [Prefiks tytułu].

 3. Klawisz głośności służy do powiększania i pomniejszania obrazu.

 4. Status nagrywania

 5. Informacje o stanie

  (Ikona nagrywania w zwolnionym tempie)/ (Ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze)/ (Ikona statusu funkcji geotagowania)/ 100% (Ikony stanu baterii)

 6. Stuknij, aby przełączyć między aparatem przednim i głównym.

 7. Stuknij, aby automatycznie ustawić szybkość migawki, wartość ISO i balans bieli.

 8. Użyj klawisza aparatu, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie.

 9. Przycisk Menu – stuknij, aby otworzyć menu.

  Aby przełączyć strony, stuknij [1] lub [2].

 10. Stuknij, aby zablokować opcje i zapobiec przypadkowym operacjom.

 11. Ikona Ustawienia – Stuknij, aby otworzyć Ustawienia.

 12. Przeciągnij suwak, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

 13. Przeciągnij suwak, aby ręcznie wyregulować ostrość.

  Aby przełączyć tryb ostrości na automatyczny lub ręczny, stuknij [AF] lub [MF].

 14. Stuknij, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie.

 15. Stuknij, aby przechwycić bieżącą klatkę w formie zdjęcia.

 16. Stuknij, aby pokazać lub ukryć informacje wyświetlane w wizjerze.

 17. Stuknij, aby dobrać ustawienia.

 18. Poziomica

  Poziomica pomaga zmierzyć kąt nachylenia urządzenia i utrzymywać obraz w poziomie. Gdy urządzenie jest wypoziomowane, poziomica zmieni kolor na zielony.

 19. Kod czasowy (godziny: minuty: sekundy: klatki)

 20. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić, udostępnić lub przeprowadzić edycję nagrań wideo.
  Aby wrócić do aplikacji Video Pro, muśnij palcem ekran w dół lub stuknij (Przycisk wstecz).