Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка

Можете да слушате музика от BLUETOOTH устройство и да го управлявате чрез тонколоната чрез BLUETOOTH връзка, ако то поддържа следните BLUETOOTH профили.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Дава възможност да слушате висококачествено аудио съдържание без кабелни връзки.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дава възможност да регулирате силата на звука и да възпроизвеждате, спирате за пауза или прескачате към началото на следващия/сегашния запис.

Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вж. и инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.

Забележка

 • Уверете се предварително, че силата на звука на BLUETOOTH устройството и на тонколоната е зададена на умерено ниво, за да избегнете внезапен силен звук от тонколоната.

  Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на тонколоната да е невъзможно от BLUETOOTH устройството, когато възпроизвеждането от устройството е спряно/на пауза.

 1. Свържете тонколоната с BLUETOOTH устройството.

  Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка осъществена)) и индикаторът(BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

 2. Ако тонколоната е в режим различен от BLUETOOTH, за избор на аудио източник докоснете(BLUETOOTH).

  Забележка

  • Дори след установява не връзка с BLUETOOTH устройство, от свързаното BLUETOOTH устройство не се чува аудио, освен ако тонколоната не е в режим BLUETOOTH.

 3. Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.
 4. Регулирайте силата на звука като докоснете –/+ (сила на звука) на тонколоната или от BLUETOOTH устройството.

  Когато докоснете –/+ (сила на звука) на тонколоната или регулирате силата на звука от BLUETOOTH устройството, индикаторът(захранване) примигва еднократно или 3 пъти.

  В зависимост от BLUETOOTH устройството, което използвате, индикаторът(захранване) на тонколоната може да не мига, дори ако регулирате силата на звука от BLUETOOTH устройството.

  За бързо регулиране докоснете и задръжте –/+ (сила на звука) на тонколоната.

  По време на възпроизвеждане можете да използвате(възпроизвеждане) на тонколоната за извършване на следните операции.

  Пауза

  За пауза по време на възпроизвеждане докоснете(възпроизвеждане) на тонколоната. Докоснете го отново, за да отмените паузата.

  Прескачане към началото на следващия запис

  По време на възпроизвеждане докоснете(възпроизвеждане) на тонколоната двукратно бързо.

  Прескачане към началото на сегашния или предишния запис*

  По време на възпроизвеждане докоснете(възпроизвеждане) на тонколоната 3 пъти бързо.

  * Операциите варират в зависимост от използваното BLUETOOTH устройство.

Съвет

 • Докато тонколоната е свързана към променливотоков контакт чрез кабел за мрежово захранване (доставен), вградената й батерия може да се зарежда сама, дори когато тонколоната възпроизвежда музика. В зависимост от използването на тонколоната обаче, може да отнеме много време, преди зареждането да приключи. Ако възнамерявате да използвате тонколоната докато зареждате батерията, намалете силата на звука на тонколоната или я изключете и оставете батерията да се зареди напълно преди да използвате тонколоната.

 • Тонколоната поддържа защита на съдържание по метода SCMS-T. Можете да слушате музика (или аудио) от смартфон или мобилен телефон, който поддържа метода SCMS-T, през тонколоната.

 • Когато зададете максимално или минимално ниво за силата на звука на тонколоната, индикаторът(захранване) примигва 3 пъти.

Забележка

 • За устройства с Apple iOS тонколоната е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.

 • Възможно е, ако условията за комуникация са лоши, BLUETOOTH устройството да реагира неправилно на операциите по тонколоната.

 • Когато използвате на място с висока температура, силата на звука може да намалее, за да се защити вградената батерия.

 • Когато вградената батерия е изтощена, максималната изходна мощност ще бъде по-ниска.

 • Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудио изход на свързаното устройство.

 • Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.