От микрофона няма звук

  • Завъртете копчето MIC ниво или копчето MIC и GUITAR ниво, за да регулирате силата на звука на микрофона.

  • Проверете дали микрофонът е включен.