Възпроизвеждането започва с голямо закъснение

Възможно е тонколоната да се нуждае от известно време за зареждане на аудио данните в случай на следното.

  • На USB устройството има много папки или файлове.

  • Структурата на USB устройството е много сложна.

  • Капацитетът на паметта на USB устройството е твърде голям за способността на тонколоната да борави с него.

  • Вътрешната памет на USB устройството е фрагментирана.