USB устройството не се открива; неуспешно възпроизвеждане с аудио източник; тонколоната не извежда звук; възпроизвеждането не започва с първия запис

 • Уверете се, че тонколоната е в режим USB.

 • Изключете тонколоната, разкачете и свържете отново USB устройството, след което включете тонколоната отново.

 • Включеното USB устройство не е съвместимо с тонколоната. Проверете информацията за съвместимите устройства.

 • Проверете USB устройството за файловия формат. Тонколоната не поддържа USB устройства, форматирани с файлова система различна от FAT16 или FAT32.*

  * Докато тонколоната поддържа файловите системи FAT16 и FAT32, някои USB устройства може да не поддържат тези файлови системи FAT. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи вашето USB устройство или се свържете с производителя му.

 • Използвайте “Sony | Music Center” за възобновяване на режима за нормално възпроизвеждане.

 • Когато свързаното USB устройство е разделило на дялове пространството за съхранение, тонколоната може да възпроизвежда само файловете, които се съхраняват в първия дял.

 • Тонколоната не може да възпроизвежда никакви криптирани или защитени с парола файлове.

 • Тонколоната не може да възпроизвежда никакви файлове, защитени с технологията DRM (Digital Rights Management).

 • Когато свързаното USB устройство не работи правилно, вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи вашето USB устройство.