Невъзможност за свързване между BLUETOOTH устройство и тонколоната за функцията “Стерео двойка”

  • За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколона.

    (За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. “Обновяване на предварително инсталирания софтуер”.)

  • Преди на конфигурирате функцията “Стерео двойка”, обновете “Sony | Music Center” до най-новата версия.

    За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

    https://www.sony.net/smcqa/

  • Уверете се, че 2-те тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m една от друга.

  • Ако в момента се възпроизвежда музика, преди да конфигурирате функцията “Стерео двойка”, спрете възпроизвеждането.