Обновяване на предварително инсталирания софтуер

Когато бъде пусната нова версия на софтуера, можете да обновите предварително инсталирания софтуер на тонколоната си, като използвате следните методи.

Чрез обновяването на софтуера ще бъдат добавени нови функции, които ви позволяват да изпитате по-удобно и стабилно използване.

 1. Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване.

  Обновяванията на софтуера са невъзможни, когато захранването е от вградената батерия.

 2. Включете тонколоната.

  Индикаторът (захранване) светва в зелено.

 3. Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.

  Music Center

 4. Докоснете [SRS-XV900].

  Когато бъде пусната нова версия на софтуера, на екрана на “Sony | Music Center” се показва уведомление за обновяване.

 5. За да обновите, изпълнете инструкциите от екрана.

  С напредването на обновяването на софтуера, поведението на зеления индикатор(захранване) се променя (от 5 на 4 примигвания, единично примигване и след това изключване).

  Възможно е, в зависимост от ситуацията, да не можете да виждате всички модели на примигване.

  Когато тонколоната се включи за първи път след обновяването на софтуера, индикаторите(захранване) и(BLUETOOTH) примигват 3 пъти, с което ви информират, че обновяването е приключило.

 6. Потвърдете версията на софтуера на тонколоната.

  В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV900] – [Settings] – [System].

  Показанието “XXXXXXX” под “SRS-XV900” указва версията на софтуера.

Съвет

 • Ако актуализацията на софтуера е неуспешна, изключете тонколоната и я включете отново. Тонколоната ще се възстанови от състоянието на грешка.

Забележка

 • Когато даден опит за актуализация на софтуера е неуспешен, зареждайте акумулаторната вградена батерия, докато зарядът й стигне 40% или повече.