Слушане на музика от портативно аудио устройство и др.

Можете да използвате тонколоната, като свържете към нея портативно аудио устройство и др. с помощта на аудио кабел (от търговската мрежа).

Забележка

 • Преди да установите връзка между тонколоната и портативно аудио устройство, намалете силата на звука на тонколоната и на устройството, за да избегнете внезапен силен звук от тонколоната.
 1. Свържете устройство към жака AUDIO IN с аудио кабел (от търговската мрежа).

  За свързването използвайте аудио кабел със стерео мини щифт (без съпротивление)* в двата края.

  * Ако използвате аудио кабел (със стерео мини щифтове) със значително съпротивление, звукът може да е по-тих. Поради това непременно използвайте кабел (със стерео мини щифтове) без съпротивление.

 2. Включете тонколоната.

  Индикаторът (захранване) светва в зелено.

 3. Докоснете AUDIO IN на тонколоната.
 4. Включете и стартирайте възпроизвеждане от свързаното устройство.
 5. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство на средно нивото.

  Ако силата на звука се регулира чрез операции от свързаното портативно аудио устройство, индикаторът(захранване) на тонколоната няма да мига.

 6. За да регулирате силата на звука, докоснете –/+ (сила на звука) на тонколоната.

  Когато докоснете –/+ (сила на звука) на тонколоната с цел да регулирате силата на звука, индикаторът(захранване) примигва еднократно или 3 пъти.

Съвет

 • Ако не можете да чувате звука, увеличете силата му от свързаното устройство.

Забележка

 • Докато към жака AUDIO IN е свързано портативно аудио устройство и е в ход възпроизвеждане на музика, не можете да използвате някои операции на тонколоната, като например пауза, прескачане към началото на следващия запис и прескачане към началото на текущия запис; те са деактивирани.