Свързване с USB устройство

Съвместими USB устройства

  • USB устройства, съответстващи на USB Клас масова памет

  • USB устройства, форматирани с файловата система FAT (с изключение на exFAT)

Възможно е някои USB устройства да не работят с тонколоната, дори ако отговарят на горните условия.

Използването на iPhone устройства чрез USB връзка не се поддържа.

Забележка

  • Ако е необходима връзка с USB кабел, използвайте USB кабела, който е доставен с USB устройството. За подробна информация относно метода на работа вж. инструкциите за експлоатация, които придружават USB устройството.

  • Не свързвайте тонколоната и USB устройството през USB концентратор.

  • При свързано USB устройство тонколоната чете всички файлове в него. Ако на USB устройството има много папки или файлове, времето, необходимо да завършите четенето на USB устройството, може да е дълго.

  • При някои свързани USB устройства може да има забавяне на изпълняваните от тази тонколона операции.

  • Съвместимостта с всички програми за кодиране/писане не може да бъде гарантирана. Ако аудио файловете на USB устройството първоначално са били кодирани с несъвместим софтуер, тези файлове може да покажат смущения, звукът им да прекъсва или изобщо да не се възпроизвеждат.

  • Тази тонколона не поддържа непременно всички функции, поддържани от свързаното USB устройство.

  1. Докоснете USB на тонколоната.
  2. Свържете USB устройство към порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).