Тонколоната не може да се зареди

  • Уверете се, че кабелът за мрежово захранване е добре свързан с тонколоната. След това се уверете, че кабелът за мрежово захранване е добре включен в мрежов контакт.

  • Зареждайте тонколоната при околна температура между 5 °C и 35 °C. Имайте предвид, че стайната температура може да падне до 5 °C или по-ниско, в зависимост от сезона, особено през зимата.