Невъзможност за сдвояване на тонколоната с BLUETOOTH устройство

  • Разположете тонколоната и BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m между тях.

  • За устройства с Apple iOS тонколоната е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.

  • За да използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, сдвоете с тонколоната, чийто индикатор(BLUETOOTH) мига в синьо.

  • Ако индикаторът(BLUETOOTH) не мига двойно в синьо, докоснете и задръжте(BLUETOOTH) на тонколоната. Чувате гласовото указание (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH сдвояване)) и индикаторът(BLUETOOTH) започва да мига двойно (режим на сдвояване).

  • Ако тонколоната е била инициализирана, възможно е iPhone да не може да се свърже с нея. В този случай изтрийте информацията за сдвояване в iPhone, след което ги сдвоете отново.

  • Проверете дали BLUETOOTH устройството е включено и дали функцията му BLUETOOTH е активирана.

  • Ако тонколоната не се показва на BLUETOOTH устройството, изключете го и го включете отново. Това може да подобри симптомите.

  • В зависимост от спецификациите на телевизора, възможно е между тонколоната и него да не може да се установи BLUETOOTH връзка, въпреки че телевизорът има функция BLUETOOTH.