Слушане на музика на USB устройство

Тонколоната поддържа следните формати на аудио файлове.

 • MP3: разширение [.mp3]

 • WMA: разширение [.wma]

 • WAV: разширение [.wav]

 1. Свържете USB устройство към порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

 2. Докоснете USB на тонколоната.
 3. За да стартирате възпроизвеждането, докоснете (възпроизвеждане) на тонколоната.

  Можете да използвате “Sony | Music Center” за операции по възпроизвеждането или лесен избор на музика от списъка с музика на USB устройството.

  С(възпроизвеждане) на тонколоната можете да извършвате и следните операции.

  • Временно спиране на възпроизвеждането

   По време на възпроизвеждането, докоснете(възпроизвеждане) на тонколоната. За да рестартирате възпроизвеждането, докоснете още веднъж.

  • Прескачане до следващия запис

   По време на възпроизвеждането, докоснете(възпроизвеждане) на тонколоната двукратно, в бърза последователност.

  • Прескачане към началото на сегашния или предишния запис

   По време на възпроизвеждането, докоснете(възпроизвеждане) на тонколоната 3 пъти, в бърза последователност.

 4. За да регулирате силата на звука, докоснете -/+ (сила на звука) на тонколоната.

Съвет

 • Докато зареждането от свързаното устройство е в ход, USB на тонколоната продължава да мига.

Забележка

 • Тонколоната не може да възпроизвежда аудио файлове от USB устройството в следните случаи:

  • Общият брой аудио файлове в свързаното USB устройство превишава 2 000.

  • Броят на папките в свързаното USB устройство превишава 300, включително папката “ROOT”.

   Горните числа може да варират в зависимост от структурата на папките и файловете. Не запазвайте файлове от различен тип или ненужни папки в USB устройството с аудио файлове.

 • Тонколоната може да възпроизвежда аудио файлове, намиращи се в подпапки до 8-мо ниво.

 • Папките, които не съдържат аудио файлове, се пропускат за възпроизвеждане.

 • Ако действителното съдържание на файл с поддържаното разширение не е такова, каквото трябва да бъде, възпроизвеждането на файла може да доведе до издаване на шумове от тонколоната или неизправност.