Рестартиране на тонколоната

В случай на следното, сред други, за да рестартирате тонколоната, задръжте натиснат бутона(захранване) за около 8 секунди.

  • Не можете да управлявате тонколоната след като я включите.

  • Не можете да управлявате тонколоната след отстраняване на проблеми със сдвояването.

и др.

Тонколоната се изключва по време на процеса на рестартиране и след това се включва отново след завършване на процеса.

Забележка

  • Рестартирането на тонколоната не изтрива информацията й за сдвояване. Информацията за сдвояване обаче се съхранява в тонколоната при изключването й. След сдвояване на тонколоната с ново устройство, изключете я и я включете отново, след което я рестартирайте.
  • Рестартирането на тонколоната може да промени настройките й за сила на звука, функция или звук.