Лицензи

 • Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.

  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/

 • Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, който е лицензиран в съответствие с GPL/LGPL и други лицензи, за които може да се изисква достъп до изходен код. Можете да намерите копие на съответния изходен код според изискванията на GPL/LGPL (и други лицензи) на следния URL адрес.

  Можете да получите изходния код според изискванията на GPL/LGPL на физически носител от нас за период от три години след нашата последна доставка на този продукт, като го заявите чрез формуляра на следния URL адрес.

  Това предложение е валидно за всеки получател на тази информация.

  https://oss.sony.net/Products/Linux/

  Моля, обърнете внимание, че Sony не може да отговаря на никакви запитвания относно съдържанието на този изходен код.

 • Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.

  Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичното функциониране.

 • Този продукт е защитен от определени права за защита на интелектуалната собственост от Microsoft Corporation. Употребата или разпространението на тази технология отделно от този продукт е забранено без съответен лиценз от Microsoft или упълномощен филиал на Microsoft.

Отказ от отговорност по отношение на услугите, предлагани от трети лица

 • Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.