Силата на звука е ниска

  • Увеличете силата на звука на тонколоната и на свързаното устройство.

  • Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.