Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” е приложение за управление на аудио устройства Sony, които са съвместими със “Sony | Music Center” чрез вашия смартфон и др.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

https://www.sony.net/smcqa/

Операции, които може да се изпълняват на тонколоната със “Sony | Music Center”

 • Конфигуриране на функцията “Парти връзка”

 • Конфигуриране на функцията “Стерео двойка”, смяна на десния (дясна страна) и левия (лява страна) аудио канал

 • Настройка за качеството на звука и регулиране на еквалайзера

 • Преглед на оставащия заряд на вградената акумулаторна батерия на тонколоната, оставащото време за зареждане на батерията и оставащото време за възпроизвеждане

 • Настройки за Възможност за включване (режим STAMINA, Грижи за батерията, функцията Автоматичен режим на готовност, функцията Bluetooth в готовност, Ниво на батерията (глас) и Вкл./Изкл. на звука)

 • Настройка за осветление (Осветление) (превключване на режима Lighting Mode)

 • Превключване на аудио източника сред устройството, свързано чрез BLUETOOTH връзка, свързаното към конектора OPTICAL IN устройство, свързаното към жака AUDIO IN устройство и свързаното към USB порта устройство за възпроизвеждане

 • Активиране/Деактивиране на функцията TV Sound Booster

 • Регулиране на синхронизацията с телевизионното аудио

 • Превключване на Качество на Bluetooth връзката (Приоритет на качеството на звука/Приоритет на солидната връзка)

 • Управление на многоточкова връзка (едновременно свързани 2 BLUETOOTH устройства)

 • Преглед на актуализацията или версията на софтуера на тонколоната

 • Операции, вкл. установяване и прекъсване на връзки с BLUETOOTH устройства

и др.

Забележка

 • Това, което можете да управлявате със “Sony | Music Center”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификациите и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.

 • За устройства с Apple iOS тонколоната е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.

 • Непременно използвайте най-новата версия на “Sony | Music Center”. Ако не можете да свържете тонколоната и BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка, или ако има проблем, като липса на извеждан звук, деинсталирайте “Sony | Music Center” и опитайте отново да установите BLUETOOTH връзка. За подробна информация относно приложението “Sony | Music Center” вж. Google Play (Play Store) или App Store.

 • Имайте предвид, че “Sony | Music Center” и “Music Center for PC” са различни приложения.