Слушане на ТВ аудио (с помощта на функцията TV Sound Booster)

Уникалната функция на Sony, “TV Sound Booster”, ви позволява да се насладите на подобрения звук от аудио-визуално съдържание, като филми и видео клипове с изпълнение на живо. Благодарение на дълбокия бас и реалистичните високи звуци, които се разпространяват наоколо, можете да изпитате истинско аудио-визуално удоволствие, което ви кара да се чувствате така, сякаш присъствате на изпълнение на живо.

За да конфигурирате функцията TV Sound Booster, използвайте “Sony | Music Center”.

Непременно инсталирайте “Sony | Music Center” на вашето мобилно устройство, като смартфон, предварително.

 1. Свържете тонколоната с телевизор.

  За подробна информация вж. “Свързване на тонколоната с телевизор”.

 2. Активирайте функцията “TV Sound Booster” на тонколоната.
  1. Натиснете бутона(захранване), за да включите тонколоната.

  2. Сдвоете тонколоната с вашето BLUETOOTH устройство, като например смартфон, и установете връзка.

   Когато се установи BLUETOOTH връзка, от тонколоната чувате гласовото указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка осъществена)).

  3. Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.

   Music Center

  4. Докоснете [SRS-XV900].

  5. Докоснете [Settings] - [Sound], след което активирайте [TV Sound Booster].

 3. Операции от телевизора.

  Разглеждайте/Възпроизвеждайте съдържание. Регулирайте силата на звука на телевизора съобразно предпочитанията си с дистанционното му управление.

 4. Регулирайте силата на звука на тонколоната.

  Докоснетеи след това регулирайте силата на звука.

 5. Регулирайте синхронизацията между аудио сигналите на телевизора и на тонколоната.

  В “Sony | Music Center”, докоснете [SRS-XV900] – [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], след което изберете оптималната продължителност на регулирането на закъснението.

Забележка

 • Ако калибрирането на синхронизацията от “Sony | Music Center” не реши проблема със закъснението на аудиото между телевизора и тонколоната, вж. “Видеото и аудиото не са синхронизирани или аудио звуците са дублирани”.

 • Докато функцията TV Sound Booster е активирана, 4-те високоговорителя горе отпред (2 високочестотни и 2 средночестотни) са деактивирани, за да се оптимизира аудио изхода за комбинираната употреба със свързан телевизор.

 • Конфигурирането на функцията “TV Sound Booster” със “Sony | Music Center” привежда автоматично тонколоната в режим OPTICAL IN.

  Ако OPTICAL IN на тонколоната мига, свързаното към конектора OPTICAL IN устройство не е съвместимо. В този случай вж. ръководството с инструкции, предоставено с устройството.

Съвет

 • Вместо от “Sony | Music Center”, можете да използвате сензорния панел на тонколоната, за да активирате/деактивирате функцията TV Sound Booster, както и да регулирате силата на звука. Докоснете TV SOUND BOOSTER или -/+ (сила на звука) на тонколоната.

 • Ако басите са твърде силни или слаби, регулирайте силата на звука на тонколоната.

 • Ако човешкият глас, като например песен или говор, се разбира трудно, регулирайте силата на звука на телевизора.