Бележки относно зареждането

Продължителност на живота на вградената литиево-йонна батерия

 • Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте достатъчно вградената батерия веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.

 • Ако тонколоната не се използва дълго време, зареждането на вградената батерия може да отнеме повече време.

 • Акумулаторната вградена батерия има определен живот. С течение на времето и увеличаването на броя на случаите, в които се използва, капацитетът на акумулаторната вградена батерия бавно намалява. Когато времето за използване на вградената батерия изглежда значително по-кратко, въпреки че е напълно заредена, свържете се с най-близкия дилър на Sony.

 • Когато времето за използване на вградената батерия изглежда значително по-кратко, това може да означава, че срокът на годност на акумулаторната вградена батерия е изтекъл.

 • Животът на акумулаторната вградена батерия се различава в зависимост от употребата, околната среда и метода на съхранение.

Внимание

Когато тонколоната открие аномалия като следната по време на зареждане на вградената батерия, индикаторът (захранване) започва да мига двойно в оранжево.

 • Околната температура превишава диапазона 5 °C – 35 °C.

 • Когато зареждането на вградената батерия продължава дълго.

Когато бъде открита аномалия на вградената батерия, незабавно спрете зареждането, изчакайте известно време и след това заредете отново вградената батерия. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия дилър на Sony.

Забележка

 • Времето за зареждане варира в зависимост от условията на ползване на вградената батерия.

 • Зареждайте тонколоната при околна температура между 5 °C и 35 °C. Имайте предвид, че стайната температура може да падне до 5 °C или по-ниско, в зависимост от сезона, особено през зимата.

 • По време на зареждане тонколоната се затопля. Това не е неизправност.

 • Избягвайте излагане на бърза промяна на температурата, пряка слънчева светлина, мъгла, пясък, прах или механичен удар. Също така, никога не оставяйте тонколоната в паркирана на слънце кола.

 • Докато тонколоната е свързана към променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване, вградената й батерия може да се зарежда сама, дори когато тонколоната е включена.

  Обаче може да отнеме много време, преди зареждането да приключи, в зависимост от използването на тонколоната. Препоръчително е да изключвате тонколоната преди да пристъпите към зареждане на батерията.

 • Можете да заредите вградената батерия на тонколоната, като я свържете с компютър, който е оборудван и с USB порт за зареждане. Не всички компютри обаче са тествани и счетени за съвместими с тази процедура, а процедурата не е приложима за домашно изградени компютри.

 • В изключително студена или гореща среда, зареждането спира с оглед на безопасността. Ако зареждането продължава дълго време, това също спира зареждането на тонколоната. За да разрешите тези проблеми, разкачете кабела за мрежово захранване от тонколоната и го свържете отново при работна температура между 5 °C и 35 °C.

 • При висока температура зареждането може да спре или силата на звука да намалее, за да се защити батерията.

 • Зареждането от USB концентратор се гарантира само когато използвате USB концентратор със собствено захранване и който носи оторизирано лого.

 • Когато тонколоната е свързана с компютър, който не е свързан с променливотоков контакт, тя изразходва батерията на компютъра. Не оставяйте компютъра със свързана тонколона за продължителен период от време, за да предотвратите изтощаване на батерията на компютъра.