Силата на звука е ниска

  • Проверете телевизора за силата на звука. Когато функцията TV Sound Booster е активирана, комбинираното аудио от телевизора и от тонколоната се използва за възпроизвеждане на съдържание. Регулирайте силата на звука поотделно на телевизора и на тонколоната.

  • Проверете тонколоната за силата на звука. Когато функцията TV Sound Booster е активирана, при възпроизвеждане на съдържание тонколоната извежда само баси и високи звуци. За да регулирате силата на звука на тонколоната в съответствие със силата на звука на телевизора, използвайте “Sony | Music Center”.

  • Когато функцията TV Sound Booster е активирана, тонколоната може да извежда само аудио от свързания телевизор. За възпроизвеждане на музика, когато няма свързан телевизор, деактивирайте функцията TV Sound Booster.