Нито една от функциите Karaoke и DJ Control са достъпни за употреба, когато е активирана функцията TV Sound Booster

  • Когато е активирана функцията TV Sound Booster, входът микрофон/китара, функцията DJ Control и функцията Sampler са недостъпни. Ако искате да използвате някоя от тях, деактивирайте функцията TV Sound Booster.