Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка (кодек)

Предпочитанията “Приоритет на качеството на звука” и “Приоритет на солидната връзка” се предлагат на тонколоната за качеството на BLUETOOTH връзката. Предпочитанието “Приоритет на качеството на звука” осигурява съвместимост не само с SBC, но и с AAC и LDAC за възпроизвеждане на музика с високо качество на звука, докато предпочитанието “Приоритет на солидната връзка” разрешава възпроизвеждане на музика през по-стабилни BLUETOOTH връзки. При закупуването е избрано предпочитанието “Приоритет на качеството на звука.

Поддържани кодеци

 • Приоритет на качеството на звука (стандартна настройка): оптималният кодек се избира автоматично от AAC, LDAC и SBC.

 • Приоритет на солидната връзка: избран SBC.

 1. Включете тонколоната.

  Индикаторът (BLUETOOTH) мига* в синьо.

  * Ако BLUETOOTH устройството, което преди е било свързано с тонколоната, се намира близо, възможно е тонколоната да се свърже с устройството автоматично. В такъв случай индикаторът (BLUETOOTH) на тонколоната светва в синьо.

 2. Променете качеството на BLUETOOTH връзката.

  При работа с тонколоната

  1. Докоснете едновременно и задръжте (възпроизвеждане) и (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.

   Когато настройката за предпочитание се промени на “Приоритет на солидната връзка”, индикаторът(захранване) примигва 3 пъти в зелено.

   Когато настройката за предпочитание се промени на “Приоритет на качеството на звука”, индикаторът(захранване) примигва два пъти в зелено.

   Когато тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройства, всички връзки се прекъсват и възстановяват автоматично и се използва новата конфигурация.

  Когато се използва “Sony | Music Center”

  1. Сдвоете тонколоната с BLUETOOTH устройство, като например смартфон.

   Когато се установи BLUETOOTH връзка, от тонколоната чувате гласовото указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка осъществена)).

  2. Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.

   Music Center

  3. Докоснете [SRS-XV900].

  4. Докоснете [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], след което изберете [Priority on Sound Quality] или [Priority on Stable Connection].

  5. Прекъснете връзката с BLUETOOTH устройството и я установете отново.

   Предпочитанието влиза в сила.

Съвет

 • Когато се използва функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка

 • Възможно е, когато е избрано предпочитанието “Приоритет на качеството на звука”, да се появи шум или прекъсване на звука, в зависимост от настройката на вашето BLUETOOTH устройство и условията на околната среда. В такъв случай променете качеството на BLUETOOTH връзката на предпочитанието “Приоритет на солидната връзка”.