Невъзможност за свързване на тонколоната едновременно с 2 устройства (многоточкова връзка)

  • Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

  • В зависимост от BLUETOOTH устройството, може да не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.