Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

Ако тонколоната не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки за решаване на проблема.

  • Намерете симптомите на проблема в това Помощно ръководство и опитайте някои от изброените коригиращи действия.

  • Заредете тонколоната.

    Възможно е да можете да решите някои проблеми със зареждане на вградената батерия.

  • Рестартирайте тонколоната.

  • Инициализирайте тонколоната.

    Тази операция възстановява стандартните настройки, като например силата на звука, и изтрива цялата информация за сдвояване.

  • Разгледайте информацията за проблема на уебсайта за поддръжка на клиенти.

  • Отворете следните начални страници за поддръжка, за да получите информация за поддръжката за вашата тонколона:

Ако гореизброените операции не помогнат, консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.