Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони (функция “Парти връзка”)

Можете да свързвате няколко тонколони (до 100), съвместими с функцията “Парти връзка”, чрез BLUETOOTH връзки и да се радвате на възпроизвеждането.

Устройствата, които поддържат функцията “Безжична Party Chain” не са подходящи за свързване.

Устройства*, които поддържат функцията “Парти връзка”:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900

* В зависимост от вашата държава или регион, някои от съвместимите устройства не се предлагат за закупуване.


Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, се уверете в следното:

 • За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколона.

  (За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. “Обновяване на предварително инсталирания софтуер”.)

 • Уверете се, че всички тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m.

 • Спрете възпроизвеждането на музика, ако то е в ход.

 1. За да конфигурирате тонколоната за функцията “Парти връзка”, използвайте “Sony | Music Center”.

  За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

  https://www.sony.net/smcqa/

 2. Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството и приведете силата на звука на умерено ниво.

  Всички тонколони възпроизвеждат една и съща музика.

  Когато регулирате силата на звука на BLUETOOTH устройството или на свързаната с устройството тонколона (конфигурираната като първа), силата на звука се регулира автоматично на всички тонколони. За останалите тонколони (втора и следващи) можете да регулирате силата на звука индивидуално на всяка.

За да смените свързаното BLUETOOTH устройство или тонколона, или да прекратите функцията “Парти връзка”

Предварително спрете възпроизвеждането на музика.

Съвет

 • Режимът на осветление на тонколоната варира в зависимост от вида на тонколоната, която е конфигурирана като първа.

 • Когато се използва функцията “Парти връзка”, кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка

 • Докато тонколоната е в режим OPTICAL IN, AUDIO IN или USB, можете да я конфигурирате за функцията “Парти връзка” и от “Sony | Music Center”. След приключване на конфигурацията обаче тонколоната автоматично преминава в режим BLUETOOTH.

 • Деактивирането на функцията “Парти връзка” не оказва въздействие върху установената BLUETOOTH връзка и тонколоната остава в режим BLUETOOTH. За да приведете тонколоната в режим OPTICAL IN, AUDIO IN или USB, е необходима съответна операция с докосване.

 • Възможно е, когато гледате филми чрез функцията “Парти връзка”, да има разминаване между видео и аудио.