Звукът затихва по време на употреба

  • Звукът може да затихне в следните случаи. Това не е неизправност.

    • Докато тонколоната се захранва от вградената акумулаторна батерия, звукът може да затихне в случай, че батерията се изтощи и индикаторът CHARGE мига бавно. Това обаче не означава неизправност.
    • Когато температурата на средата около тонколоната е висока.

  • Ако звукът започне да затихва по време на употреба, изпълнете процедурата по-долу.
    1. Изключете тонколоната.
    2. Заредете достатъчно вградената батерия.