Невъзможност за свързване с тонколона за функцията “Парти връзка”

 • Проверете дали устройството е съвместимо с функцията “Парти връзка”. Устройствата, които поддържат функцията “Безжична Party Chain” не са подходящи за свързване.

 • За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколона.

  (За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. “Обновяване на предварително инсталирания софтуер”.)

 • Преди на конфигурирате функцията “Парти връзка”, обновете “Sony | Music Center” до най-новата версия.

  За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

  https://www.sony.net/smcqa/

 • Уверете се, че всички тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m.

 • Ако в момента се възпроизвежда музика, преди да конфигурирате функцията “Парти връзка”, спрете възпроизвеждането.