Тонколоната не може да се включи или се изключва внезапно

  • Възможно е акумулаторната вградена батерия да е изтощена или с нисък заряд. Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване за зареждане на батерията.

  • Възможно е функцията “Автоматичен режим на готовност” да е била активирана. Деактивирайте функцията “Автоматичен режим на готовност”.