От тонколоната не се извежда звук

  • Уверете се, че оптичният изходен жак на телевизора и конекторът OPTICAL IN на тонколоната са свързани правилно.

  • Уверете се, че сте посочили PCM като метод за цифров аудио изход на телевизора. За операции с телевизора вижте ръководството с инструкции, предоставено с него.

  • Проверете телевизора за силата на звука. Когато функцията TV Sound Booster е активирана, комбинираното аудио от телевизора и от тонколоната се използва за възпроизвеждане на съдържание. Регулирайте силата на звука поотделно на телевизора и на тонколоната.

  • Функцията TV Sound Booster разрешава възпроизвеждане на съдържание с комбинирано аудио от телевизора и от тонколоната. Ако от телевизора не излиза звук, вж. предоставеното с него ръководство с инструкции за настройките на аудио изхода му.

  • Проверете тонколоната за силата на звука. Когато функцията TV Sound Booster е активирана, при възпроизвеждане на съдържание тонколоната извежда само баси и високи звуци. За да регулирате силата на звука на тонколоната в съответствие със силата на звука на телевизора, използвайте “Sony | Music Center”.

  • Докато функцията TV Sound Booster е активирана, 4-те високоговорителя горе отпред (2 високочестотни и 2 средночестотни) са деактивирани, за да се оптимизира аудио изхода за комбинираната употреба със свързан телевизор.