Следва описание на начина на употреба на тази тонколона. Изберете тема от навигационния панел.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Използвайте най-новите версии на софтуера, инсталиран предварително на тонколоната и “Sony | Music Center”.