Използване на външен микрофон

Можете да изведете гласа си от тонколоната, като свържете динамичен микрофон с нормален куплунг (Φ 6,3 mm) (от търговската мрежа).

  1. Завъртете копчето MIC ниво или копчето MIC и GUITAR ниво към MIN, за да намалите нивото на силата на звука на микрофона.

  2. Свържете външен микрофон към жак MIC1 или MIC2/GUITAR на задната страна на тонколоната.

  3. Регулирайте силата на звука с копчето MIC ниво или с копчето MIC и GUITAR ниво.
  4. Говорете или пейте пред свързания микрофон.

Забележка

  • Когато използвате функцията “Парти връзка” или “Стерео двойка”, звукът на микрофона се извежда само от тонколоната, към която той е свързан.