Слушане на музика безжично с 2 тонколони (функция “Стерео двойка”)

За да използвате функцията “Стерео двойка”, са необходими 2 тонколони SRS-XV900. Със свързването на 2 тонколони чрез BLUETOOTH връзка можете да се радвате на по-мощен звук.

2 тонколони, свързани чрез BLUETOOTH връзки, възпроизвеждат звуци със стерео ефект, при което 1-та тонколона възпроизвежда звука в десния канал (дясна страна), а другата - в левия канал (лява страна).


Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, се уверете в следното:

 • За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколона.

  (За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. “Обновяване на предварително инсталирания софтуер”.)

 • Уверете се, че 2-те тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m една от друга.

 • Спрете възпроизвеждането на музика, ако то е в ход.

Със “Sony | Music Center” можете да установите или прекъснете връзка за функцията “Стерео двойка”.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

https://www.sony.net/smcqa/

Забележка

 • Докато тонколоната е в режим OPTICAL IN, AUDIO IN или USB, можете да я конфигурирате за функцията “Стерео двойка” и от “Sony | Music Center”. След приключване на конфигурацията обаче тонколоната автоматично преминава в режим BLUETOOTH.

 • Деактивирането на функцията “Стерео двойка” не оказва въздействие върху установената BLUETOOTH връзка и тонколоната остава в режим BLUETOOTH. За да приведете тонколоната в режим OPTICAL IN, AUDIO IN или USB, е необходима съответна операция с докосване.

 • За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука на тонколоната и на BLUETOOTH устройството или спрете възпроизвеждането от BLUETOOTH устройството преди да установите връзка с BLUETOOTH устройството.

Съвет

 • Използването на функцията “Стерео двойка” автоматично превключва кодека на SBC.

 • Изключването на тонколоните не изключва функцията “Стерео двойка”. Когато една от тонколоните се включи отново, тя се опитва да установи връзка за функцията “Стерео двойка”. За да използвате функцията “Стерео двойка”, включете и другата тонколона до 1 минута. Когато обаче функцията “BLUETOOTH в готовност” остава активна* и на двете тонколони, включването на която и да е от тях автоматично включва и другата и установява връзка за функцията “Стерео двойка” между тонколоните.

  * Функцията “BLUETOOTH в готовност” се активира само когато тонколоната е свързана с променливотоков контакт с доставения кабел за мрежово захранване.